Nordic Fit Mama- Hyvinvointia äidille kirja

Mikä on Nordic Fitmama? Nordic Fit Maman valmennuksien taustalla on menetelmä, joka ottaa huomioon hyvinvoinnin kaikki osa-alueet; liikunnan, ravinnon, levon ja mielen. Äidit jäävät synnytyksen jälkeen yleensä yksin, eivätkä he saa riittävästi tarvitsemaansa tukea herkässä elämän-tilanteessaan. (Nordic Fit Maman asiakkaista (joita ollut yli 20 000) 90% kokee itsensä yksinäisiksi). Myös monet raskaudesta ja synnytyksestä johtuvat terveysongelmat (kuten lantionpohjan lihasten heikkous ja vatsalihasten erkauma) jäävät usein hoitamatta, sillä äitien hyvinvointia ei juuri seurata synnytyksen jälkeen. MAMA-Boksi haluaa muistuttaa tästä, ÄITI ET OLE YKSIN! Kirjassa käydään havainnollisesti ja selkeästi läpi Nordic Fit Maman suosituin Kuntouta keskivartalo® -valmennuksen harjoitukset. KIrja sisältää myös paljon muuta tietoa synnytyksen jälkeisestä hyvinvoinnista, mielenterveyttä unohtamatta.